Kunngjøring: Søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet

SalMar Ocean søker om klarering av lokaliteten «Norskehavet» i Norskehavet. Lokaliteten ligger i åpent hav, utenfor grunnlinjen, og er omsøkt for 19 000 tonn maksimalt tillatt biomasse med laks.

Søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet (pdf)

Merknader

Søknaden legges med dette ut til offentlig ettersyn i 4 uker.

Merknader må være skriftlige med begrunnelse og sendes til

Vi ber om at merknader markeres med «Merknader til lokaliteten Norskehavet».

Oppdatert: 08.01.2021