Overtredelsesgebyr - akvakultur

Rømming gir i seg selv ikke overtredelsesgebyr. Kategorien «Regelbrudd ifb. rømming» gjelder overtredelsesgebyr for overtredelser som er avdekket i forbindelse med en rømmingshendelse. I denne kategorien inngår at det ikke er vist særlig aktsomhet for å hindre rømming, uforsvarlig drift, internkontrollbrudd, for sen innsending av rømmingsmelding mv..

Les mer: overtredelesgebyr