Statistikk for akvakultur - publikasjon

I publikasjonen "Statistikk for akvakultur" presenteres Fiskeridirektoratets innsamlede opplysninger fra norsk akvakulturnæring. Opplysningene er samlet inn for tillatelser for laks, regnbueørret og ørret, tillatelser for andre fiskearter, tillatelser for bløtdyr, krepsdyr og pigghuder, samt tillatelser for alger.

Vær oppmerksom  på at publikasjonene inneholder foreløpige tall.

Endelige tall blir publisert på siden for akvakulturstatistikk tidsserier.

2019

Oppdatert: 29.05.2019