Nøkkeltall for norsk havbruksnæring - publikasjon

«Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring» gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring. Publikasjonen inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning, tap i produksjonen, eksport med mer.

Vær oppmerksom på at publikasjonene inneholder foreløpige tall. Endelige tall blir publisert på denne siden

2020