Tidsserier 1990-2008 - Samfunnsøkomisk perspektiv - Avsluttet serie

Historiske tidsserier med resultater etter samfunnsøkonomisk perspektiv (avsluttet metode)

   

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Sist oppdatert: 3.12.2009

Oppdatert: 23.06.2015