Tidsserier 1986-2008 - Samfunnsøkonomisk perspektiv - Avsluttet serie

Historiske tidsserier med resultater etter samfunnsøkonomisk perspektiv (avsluttet metode)

   

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009

Sist oppdatert: 5.11.2009