Uttak av slaktet fisk 2005-2021 (fylke)

Historiske filer med innrapportert uttak av slaktet fisk (antall og mengde):