Rømmingsstatistikk

Oppdatert: 23.06.2017

Her finner du oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg i perioden fra 2001 til 31.01.2018

For 2016, 2017 og 2018 er tallene foreløpige og blir justert fortløpende. Disse vises som rosa søyler i figurene du finner i pdf-filene under «Diagrammer» i høyremargen på denne siden.

For tidligere år er tallene basert på Fiskeridirektoratets innsamling av statistikk fra den norske akvakulturnæringen. Dette gjøres årlig i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Under «Les mer» i høyremargen finner du lenke til «Rapporterte rømminger til Fiskeridirektoratet», der rømmingstallene er summert i tabeller. Tallene i de tabellene og i figurene på siden du nå står kan derfor avvike.

For 2018 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av januar mottatt 4 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på til sammen 7 laks.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det forekommer rømmingshendelser ut over dem som blir rapportert og fremgår av oversikten. Vi får dessuten fra tid til annen meldinger fra ulikt hold om mistanke om urapportert rømming. Dette blir meldt inn på grunnlag av observasjoner av antatt rømt fisk uten at en kjenner kilden for rømmingen.

Slike meldinger blir vurdert og fulgt opp ved Fiskeridirektoratets regionkontorer med sikte på å identifisere hvor fisken kan ha rømt fra, stanse eventuell pågående rømming og for å anslå omfanget av hendelsen.

 

Antall rømte laks (matfisk og settefisk)

År

Antall

2018

7

2017

10 000

2016

128 000

2015

170 000

2014

287 000

2013

198 000

2012

38 000

2011

368 000

2010

291 000

2009

225 000

2008

111 000

2007

298 000

2006

921 000

2005

717 000

2004

553 000

2003

409 000

2002

477 000

2001

272 000

 

Antall rømte regnbueørret

År

Antall

2018

0

2017

6 000

2016

62 000

2015

84 000

2014

1 000

2013

200

2012

133 000

2011

4000

2010

6000

2009

133 000

2008

7000

2007

315 000

2006

15 000

2005

8000

2004

10 000

2003

144 000

2002

253 000

2001

95 000

 

Rømmingstall for marine arter (torsk)

År

Antall

2016

0

2015

0

2014

14 000

2013

55 000

2012

57 000

2011

7000

2010

166 000

2009

222 000

2008

304 000

2007

85 000

2006

290 000

2005

213 000

2004

20 000