Trafikklyssystemet

Skjema for å dokumentere ønske om unntaksvekst.

Søknad om kapasitetsøkning – unntak 2021, jf. produksjonsområdeforskriften § 12 (pdf, 249.4 kB)

Søknaden sendes: postmottak@mattilsynet.no.

Innsendelsen og alle vedlegg merkes «Kapasitetsøkning 2021-2022».

Hvilken dokumentasjon som skal sendes inn sammen med søknadsskjemaet fremgår av søknadskjemaet og produksjonsområdeforskriften.

Unntaksvekst søkes om et år i forveien, innen 01.03.21 for 2022 til Mattilsynet.

Mer informasjon om kapasitetsjustering og trafikklyssystemet

Veileder

Veileder til produksjonsområdeforskriftens § 12 - Søknadsrunde 2021 (pdf, 286.4 kB)

Send tunge vedlegg til søknadsskjemaet

Søker får bekreftelse fra Mattilsynets postmottak om at oversendelsen er mottatt.

Søker er selv ansvarlig for å påse at slik bekreftelse er mottatt.

Ta kontakt med Mattilsynet dersom du ikke mottar bekreftelse fra postmottaket.