Trafikklyssystemet

Skjerma for dokumentasjon om ønske om unntaksvekst i 2022.

Søknad om kapasitetsøkning – unntak 2021, jf. produksjonsområdeforskriften § 12

Søknaden sendes: postmottak@mattilsynet.no innen 1. mars 2021.

Innsendelsen og alle vedlegg merkes «Kapasitetsøkning 2021-2022».

Hvilken dokumentasjon som skal sendes inn sammen med søknadsskjemaet fremgår av søknadskjemaet og produksjonsområdeforskriften.

Veileder

Veileder til produksjonsområdeforskriftens § 12 - Søknadsrunde 2021

Ved eventuelt tunge vedlegg til søknadskjemaet:

  • Gå inn på www.mattilsynet.no Kontakt oss (øverst til høyere)
  • Se under E-post, «For å sende store filer til oss, bruk dette skjemaet https://mattilsynet.filemail.com/

Søker vil få bekreftelse fra Mattilsynets postmottak om at oversendelse er mottatt.

Søker er selv ansvarlig for å påse at slik bekreftelse er mottatt.

Ta kontakt med Mattilsynet dersom du ikke mottar bekreftelse fra postmottak ved innsending.

Oppdatert: 18.02.2021