Kapasitetsauke 2015

Formål med skjema

Søknadsskjema skal brukast for søknad om kapasitetsauke for løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure, jamfør forskrift om kapasitetsauke i 2015.
Meldeskjema skal brukast for å sende melding om at kapasitetsauke vert teke i bruk.

Kven skal bruke skjema?

Søknadsskjema skal brukast av innehavarar av løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn som ønskjer å utvide løyvet.
Meldeskjemaet skal brukast av innehavarar av løyve til matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn som har får positivt vedtak på søknad om kapasitetsauke.

Fristar

Oppdrettarar som ønskjer å utvide produksjon må sende søknad seinast 1. september 2015.
Ved oppmøte må søknaden vere mottatt innan 1. september 2015 kl. 15.00.

Ved melding om at kapasitetsauke vert teke i bruk, må meldinga sendast to veker før utvidinga av løyvet skal takast i bruk, men ikkje seinare enn 1. desember 2016.

Søknadsskjema

Elektronisk skjema

Elektronisk skjema for kapasitetsauke i 2015

Innlogging

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du brukar ID-porten kan du velje om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten vert brukt som innlogging til ei rekkje offentlege tenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Papirskjema

Papirversjon av søknadsskjema må fyllast ut, signerast og sendast med rekommandert brev, per faks eller elektronisk.

Oppmøte hos den einskilde fylkeskommune, enten personleg eller med sendemann, er også tillate.

Meldeskjema

Elektronisk skjema

Elektronisk skjema for melding om at kapasitetsauke vert teke i bruk

Innlogging

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du brukar ID-porten kan du velje om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten vert brukt som innlogging til ei rekkje offentlege tenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Papirskjema

Papirversjon av meldeskjema må fyllast ut, signerast og sendast med rekommandert brev, per faks eller elektronisk.

Oppdatert: 29.06.2015