Innføring av Bremnes-modellen

Elektronisk skjema

Elektronisk søknadsskjema for innføring av Bremnes-modellen

Innlogging

Dette skjemaet krev innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Vedleggskrav

Dokumentasjon for at gebyr er betalt skal vedlegges alle søknader.