Rapportering

Oppdatert: 21.02.2017

Fiskeridirektoratet har endret skjemaet for resultatrapportering fra forskningstillatelser for 2017. Rapporteringsskjemaet i gammelt format er faset ut, og det nye skjemaet skal sendes inn elektronisk. Rapporteringsfristen er 15.02.2018.

Skjemaet er forenklet og koblet mot Akvakulturregisteret, slik at grunnopplysningene blir hentet automatisk. Pålogging skjer via ID-porten. 

Resultatrapportering for akvakulturtillatelser til forsøks- og forskningsformål

Ett skjema for flere tillatelser

Alle forskningstillatelser for laks og ørret og regnbueørret som selskapet er i besittelse av, framkommer i en nedtrekksmeny. Det skal rapporteres fra alle forskningstillatelser, som spesifikt velges i menyen. Det kan rapporteres fra flere tillatelser på samme skjema.

Ikke sensitive opplysninger i skjemaet

Det framgår av tillatelsene at resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelig. Det må påregnes at opplysningene som oppgis i skjemaet kan offentliggjøres, og rapporteringen må derfor ikke omfatte sensitive opplysninger. Informasjon som kun er beregnet for Fiskeridirektoratet kan sendes til e-postadressen oppgitt i skjemaet.

Elektronisk rapporteringsskjema

Elektronisk skjema for resultatrapportering for akvakulturtillatelser til forsøks- og forskningsformål

Dette skjemaet krever innlogging med IDporten. Når du bruker ID-porten kan du velge om du vil logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. ID-porten blir brukt som innlogging til en rekke offentlige tjenester, for eksempel Altinn, Skatteetaten, Lånekassen og Nav.

Rapportering for akvakulturtillatelser til undervisning