Du er her:

Gjenfangst etter rømming

Oppdatert: 27.07.2016

Formålet med skjemaet

Skjema for rapportering av gjenfangst og bifangst tatt etter rømming. Gjelder innenfor 500 meter fra anlegg og ved pålagt utvidet gjenfangst.

Hvem skal bruke skjemaet?

Oppdretter er ansvarlig for at skjemaet blir utfylt og sendt inn på e-post til Fiskeridirektoratets regionkontor i den regionen anlegget er lokalisert. Regionkontoret fastsetter hvor ofte skjemaet skal sendes inn.