Skjul søk
26.06.2017

Rømming frå settefiskanlegg i Kvinnherad

Onsdag 14. juni fekk Fiskeridirektoratet melding frå Sjøtroll Havbruk AS om at selskapet hadde hatt ei rømming av settefisk frå sitt anlegg i Sunndal i Kvinnherad. Selskapet reknar med at rundt 1000 regnbogeaure har rømt.

21.06.2017

Ny avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag vedtatt å avslå søknaden fra Aqualine AS om 10 utviklingstillatelser for konseptet «Aqualine Subsea System – nedsenket industriell produksjon".

21.06.2017

Ønskjer tips om rømt fisk i Hardanger

Fiskeridirektoratet har den siste veka tatt imot tre ulike tips med observasjonar av mogeleg rømt fisk i Hardanger, og ønskjer no fleire tips om rømt fisk i området.

01.06.2017

To tilsagn om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag fattet vedtak om tilsagn om utviklingstillatelser til Marine Harvest Norway AS for konseptet «Egget» og AkvaDesign AS til deres konsept med lukket merdteknologi.