Skjul søk
15.12.2017

Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

21.11.2017

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt avslag på søknaden om utviklingstillatelser fra Blom Fiskeoppdrett AS vedrørende konseptet Biometis.