Skjul søk

Forbud mot badebehandling gjelder for nye og oppdaterte gytefelt

24.01.2020

Kartlagte gytefelt for torsk er nå oppdatert i Trøndelag og området fra Kragerø til svenskegrensen. Oppdatering for Agder og Hordaland kommer i februar. Forbudet mot badebehandling med legemidler mot lakselus og tømming av slikt behandlingsvann nærmere enn 500 meter fra gytefelt gjelder for nye og oppdaterte felt.

Legemiddelkampanjen

21.01.2020

– Bruken av legemiddel blir styrt av internkontrollen. Dette vil vi sjå nærare på, seier seniorrådgjevar Magnus Torvik ved tilsynsutviklingsseksjonen.

Rømming i Vest-Finnmark

17.01.2020

Fiskeridirektoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya.

Prioriteringene for akvakulturtilsynet 2020 er klare

15.01.2020

Fiskeridirektoratet prioriterer forebygging av rømmingshendelser, miljøpåvirkning fra legemiddel og kobber fra akvakulturanlegg.  Vi vil også undersøke om virksomhetene har gode nok styringssystemer for biomasse. 

Oppdatering om rømming i Nordland

07.01.2020

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt melding fra Mowi Norway AS om hull i til sammen fem nøter på lokalitetene Mefaldskjæret og Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland.

Avklaringer om utviklingstillatelser

03.01.2020

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om to utviklingstillatelser til Fishglobe AS sitt konsept FishGLOBE V6.Tilsagn om utviklingstillatelser til Fishglobe AS 528,5 kB

Rømming i Nordland

02.01.2020

Fiskeridirektoratet mottok 30. desember melding fra Mowi Norway AS om rømming på lokaliteten Mefaldskjæret i Alstadhaug kommune.