Skjul søk

Rømming på Frøya

29.05.2019

Fiskeridirektoratet mottok natt til onsdag melding om rømming av oppdrettslaks fra Salmar AS sin slaktemerd Nordskag på Frøya. Det ble rapportert om en cirka 8 meter lang rift i nota.

Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge?

29.05.2019

Fiskeridirektoratets «Statistikk for akvakultur» viser at det ble slaktet 1 281 872 tonn laks i 2018 til en verdi av 64,6 milliarder kroner. I tillegg ble det slaktet 67 886 tonn regnbueørret til en verdi av 3 milliarder.

13 000 tonn laks død i nord

24.05.2019

Grovt anslått er nå 13 000 tonn, eller rundt 7,5 millioner oppdrettslaks død som følge av algeoppblomstringen i Nordland og Troms. Det er siste døgn ikke meldt om dødelighet ved nye anlegg.

11 600 tonn død laks i nord

22.05.2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at rundt 11 600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

10 000 tonn død laks til nå

21.05.2019

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

Algesituasjonen i nord

26.06.2019

Beredskapen i forbindelse med algeoppblomstringen i Nordland og Troms er avsluttet.