Skjul søk
05.01.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt avslag på søknaden om utviklingstillatelser fra Aqua Viva AS vedrørende konseptet Duo-ring, semi-lukket anlegg. 

22.12.2017

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag orientert Grieg Seafood Rogaland AS om at deres konsept faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser.