Skjul søk
27.08.2014

Fiskesykdom i Fiskeridirektoratets kartløsning

I samarbeid med Veterinærinstituttet viser Fiskeridirektoratet nå alle oppdrettslokaliteter hvor det er mistanke om - eller påvist - PD (Pancreas disease) og ILA (infeksiøs lakseanemi).

19.08.2014

Fiskeridirektoratets Miljøpris til Nofir AS

Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2014 ble i dag tildelt selskapet Nofir AS. Nofir AS har etablert og driver et system for innsamling av kassert utstyr fra fiskeri- og havbruksnæringene.

14.08.2014

Miljøtiltak gjev kostnadsauke

Norske produsentar av laks og regnbogeaure hadde høg inntening i fjor, viser tal frå Fiskeridirektoratet si undersøking av lønsemd for 2013. Men auka kostnader trakk resultatet noko ned.