Skjul søk
23.12.2014

Ukjent rømming i Hardanger

Tips fra oppdrettere og publikum tyder på at det har funnet sted en rømming i Hardanger som ingen har meldt fra om til nå. Oppdretterne i området er informert.

22.12.2014

Høring om regulering av leppefisk

Fiskeridirektoratet ønsker tilbakemeldinger på regulering av fisket etter leppefisk og sender nå forslag til regulering for 2015 på høring.

15.12.2014

Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv høsten 2013

NINA har vurdert tilstanden under høstfisket for 33 vassdrag fordelt over alle landets regioner, og finner ingen statistisk sikker økning i innslaget av rømt oppdrettslaks i norske gytebestander i 2013 i forhold til foregående år.

08.12.2014

Næringa bør betale for utfisking

Fiskeridirektoratet skriv i høyringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet at vi er positive til ei ordning der akvakulturnæringa skal betale for utfisking av rømt oppdrettsfisk i vassdrag.