Skjul søk
20.02.2015

Gode miljøforhold ved oppdrettsanleggene

Havbruksnæringen er pålagt overvåkning av miljøforholdene ved oppdrettsanleggene. Miljøundersøkelser rapportert inn til Fiskeridirektoratet viser at det er gode miljøforhold på bunnen under og ved anleggene.

18.02.2015

Fangstbasert akvakultur

Fra 1. januar 2015 fikk vi nye regler for fangstbasert akvakultur. Sesongen i torskesektoren skal forlenges og tilgangen på fiskeråstoff bli bedre.

30.01.2015

145 000 fisk har rømt i Hordaland

De siste oppdaterte tallene Fiskeridirektoratet har, viser at det i 2015 har rømt til sammen 145 000 laks og regnbueørret i Hordaland.