Skjul søk
12.02.2015

Oppdatering av rømmingssituasjonen etter «Nina»

Det er så langt ikkje meldt om rømmingar etter stormen «Ole» som herja Midt- og Nord-Noreg sist helg. Fiskeridirektoratet har no oppdatert tal og fakta etter stormen «Nina» og det viser førebels at om lag 127 000 fisk har rømt i Hordaland.

20.03.2015

Satsing på sjømat krever bedre og enklere forvaltning

- I stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen legges det opp til storstilt realisering av potensialet for norsk sjømat. Det er vi selvsagt positive til. Samtidig blir det enda tydeligere at norsk havbruksforvaltning må forbedres og forenkles.

13.01.2015

Vekst vil kreve omlegging og mer kunnskap

Gjøres ting riktig er det rom for vekst i norsk havbruk. Kunnskap, spesielt om miljøpåvirkning fra oppdrett, vil være en viktig forutsetning for videre vekst i oppdrettsnæringen.

24.02.2015

Tydeligere miljøkrav ved bruk av lusemidler i oppdrett

Medikamentell behandling mot lakselus økte kraftig i omfang i 2014. På lokaliteter i sårbare resipienter eller med hyppig bruk av legemidler er det risiko for uakseptable effekter i det omkringliggende miljøet. Fiskeridirektoratet vil derfor stille tydeligere miljøkrav ved behandling mot lus og annen sykdom i oppdrettsnæringen.

20.02.2015

Hva viser vår første marine problemkartlegging?

Fiskeridirektoratet har for første gang gjennomført en marin problemkartlegging av kystvannsforekomster i samarbeid med oppdrettere i Vesterålen. Vi vil vurdere lignende undersøkelser andre steder i landet der miljøtilstanden er usikker.