Skjul søk

Send oss forslag til Miljøprisen 2019

25.06.2019

Kven fortener ekstra heider og ære for ekstraordrinær miljøinnsats i 2019? Har du eit forslag til kven som bør få Fiskeridirektoratets Miljøpris for 2019 kan du sende oss forslag.

Rømmingen på Frøya

19.06.2019

Salmar AS har gjenfanget 344 oppdrettslaks etter rømming fra slaktemerd ved lokaliteten Norskag i slutten av mai. Rask iverksetting av gjenfangstfiske samt topografien i området har sannsynligvis hatt betydning for gjenfangsten.

Død fisk ved to anlegg i Troms

04.06.2019

Det er i dag meldt om dødelighet ved to lokaliteter på yttersida av Kvaløya i Troms. Fiskeridirektoratets fartøy «Rind» går til Harstad i ettermiddag.

Jordskjelv og oppdrettskar

04.06.2019

Regelverket for landbaserte akvakulturanlegg for fisk krever at det skal tas hensyn til blant annet jordskjelv ved dimensjonering av oppdrettskar.

Tall og fakta

07.06.2019

Viktig å huske at tonn og antall er grove anslag og at det tar noe tid å få alle fakta på plass. Vi oppdaterer tallene og annen informasjon fortløpende.