Skjul søk
06.02.2018

Mistanke om stor rømming i Fusa

Så langt er det gjenfiska om lag 600 laks etter rømminga på lokaliteten Oterstegdalen i Fusa, tilhøyrande Bolaks AS. Ting tyder på at det kan vere snakk om ei stor rømming.

23.01.2018

– Viktig å øve på rømmingsberedskap

Revidert veileder for beredskap ved rømming av fisk fra akvakulturanlegg er klar. – Vi ønsker at veilederen brukes til å gjennomgå og oppdatere planverket rundt beredskap ute i næringen, og mener at den også er nyttig i arbeidet med å forebygge rømming, sier Øyvind Lie.