Skjul søk
01.06.2015

Økt arbeidsinnsats i produksjon av laks og regnbueørret

Arbeidsinnsatsen ved produksjon av laks og regnbueørret har vært økende de siste årene. Totalt var det sysselsatt 5 833 personer i 2014. Tallene omfatter både fulltids- og deltidsansatte, og omfatter direkte sysselsetting i settefisk og matfiskproduksjon.

29.05.2015

Innkalling til konstituerende årsmøte

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle innehavere av tillatelse til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret til konstituerende årsmøte i «Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk». Dagsorden for møtet og forslag til vedtekter finner du på nettsiden.

15.05.2015

Fiske etter rømd oppdrettsfisk i Sogn og Fjordane

På grunn av rømming frå eit anlegg i Gulestø i Bremanger opnar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for at oppdrettsfisk kring 3 kg som vert fanga ved anna fiske kan avlivast. Dette gjeld i området frå Førdefjorden og nord til og med Selje ut mai.

08.05.2015

Minst 30 000 laks har rømt i Bremanger

I slutten av april melde Marine Harvest om ei rømming frå anlegget Gulestø i Bremanger i Sogn og Fjordane. Oppteljing 7. mai viser at minst 30 000 laks har rømt frå anlegget.

08.05.2015

NSL med tunnelsyn om rømt fisk

Igjen er Norske Sjømatbedrifters landsforening (NSL) ute og sår tvil om metoder og resultater fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt laks fra oppdrett. Denne gangen i et innlegg på iLaks og på egne nettsider.

30.04.2015

Utvida gjenfangst etter rømming i Bremanger

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har gitt løyve til utvida gjenfangst i samband med meldinga om rømming frå Marine Harvest sitt anlegg i Bremanger. Gjenfangsten vil vare til og med søndag 10. mai.

22.04.2015

Akvakulturregisteret er tilgjengelig igjen

Oppslag i Fiskeridirektoratets Akvakulturregister er tilgjengelig igjen, etter å ha vært ut av drift som følge av teknisk svikt i kommunikasjonen og oppdateringen av eieropplysninger mot Brønnøysundregistrene.