Skjul søk
09.03.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt NRS ASA/Aker ASA tilsagn om syv tillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse og én tillatelse på 530 tonn maksimalt tillatt biomasse, til utvikling av konseptet «Arctic Offshore Farming». 

01.03.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har sendt ut nytt vedtak om tilsagn til Marine Harvest Norway AS etter Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 18. desember 2017.

23.02.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Atlantis Subsea Farming AS tilsagn om én utviklingstillatelse til det nedsenkbare konseptet «Atlantis». 

07.02.2018

43 unntakssøknader om oppdrettsvekst

Fiskeridirektoratet har mottatt unntakssøknader på kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder på 43 lokaliteter fordelt over hele landet.