Skjul søk
26.05.2017

Næringa deler erfaringane med drift av grøne løyve

Visste du at manetoppblomstring kan vere ei større utfordring i lukka merdsystem enn i opne anlegg, at ein også får lus i lukka anlegg og at jo større fisk dess større sjanse for oksygendropp når ein bruker luseskjørt?

04.05.2017

Bedre datagrunnlag bekrefter gode bunnforhold ved oppdrettsanleggene

Fiskeridirektoratets årlige gjennomgang av miljøovervåkingen av bunntilstanden under og rundt oppdrettsanlegg i 2016, bekrefter den gode trenden fra tidligere år. Over 90 prosent av lokalitetene får tilstand god eller meget god både under anleggene og i området utenfor.