Skjul søk
20.04.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Grimstad Holding AS avslag på søknaden om sju utviklingstillatelser til "Akvarium", bulkbåt som lukket oppdrettsanlegg.

18.04.2018

To rapporter etter rømminger i 2017

Rapportene om miljøovervåking og uttak av rømt oppdrettsfisk i vassdrag etter to rømmingshendelser i 2017 er nå klar. Det dreier seg om hendelser ved Bremnes Seashore AS sin lokalitet Apalvikneset i Hordaland, og Rauma Stamfisk AS sin lokalitet Gjerset Vest i Møre og Romsdal.

17.04.2018

Dimensjonering av fjellbolter

Fiskeridirektoratet har kommet med en avklaring angående dimensjonering av fjellbolter ved fortøyning av oppdrettsanlegg.

13.04.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Marine Harvest Norway AS avslag på søknaden om seks utviklingstillatelser til utvikling av konseptet "Skipet".

06.04.2018

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Hydra Salmon Company AS tilsagn om fire tillatelser á 780 tonn maksimalt tillatt biomasse til utvikling av konseptet «Produksjonstank».

23.03.2018

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Eco Fjord Farming avslag på søknad om fire utviklingstillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse til utvikling av konseptet Oasen.