Ønsker tips om fangst av rømt oppdrettstorsk på Helgelandskysten

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangster av rømt oppdrettstorsk i Meløy kommune i Nordland. Fisken er om lag 3 kg i størrelse.

Kilden til rømmingen er ikke kjent. Fiskeridirektoratet er i dialog med virksomheter som har fisk i aktuell størrelse i området, og vil samle inn prøver av den rømte fisken.

Tips oss om rømt oppdrettsfisk

Vi ønsker tips om fangst av oppdrettstorsk i området:

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken.

Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettstorsken.

 

Oppdatert: 13.01.2023