Snart lanseres Akvakulturportalen

Tirsdag 17. januar lanserer Fiskeridirektoratet Akvakulturportalen. Formålet med Akvakulturportalen er å ha én felles digital løsning for de ulike myndighetene som behandler akvakultursøknader. 

Mange har bidratt i utviklingen av søknadsportalen, heriblant fylkeskommunene, Mattilsynet, Statsforvalterne, Miljødirektoratet og Kystverket. Representanter fra havbruksnæringen har også gitt innspill til søknadsskjemaene, og deltatt i pilottestingen. 

– Vi ser fram til lansering, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. 

Stenger gammelt skjema

– I forbindelse med lansering av den nye Akvakulturportalen fjerner vi muligheten til å sende inn akvakultursøknader via det gamle elektroniske søknadsskjemaet vårt, sier Mari Sørensen Aksnes, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet.

De som skal levere andre typer akvakultursøknader enn søknad om ny lokalitet eller endring av lokalitet etter laksetildelingsforskriften, finner søknadsskjemaet på direktoratets nettsider:

Alle søknadsskjemaer for akvakultur er samlet her

 
Oppdatert: 13.01.2023