Webinar: Digitalisering av miljørapporter

Fiskeridirektoratet, Sjømat Norge og OPS Sjømat inviterer til webinar og demonstrasjon av den nye løsningen for rapportering av B-undersøkelser.

Tid: Torsdag 23. juni klokken 09.00 - 10.00.

Påmelding (ops-sjomat.no)

Om webinaret

Nå digitaliseres miljørapportene som frem til nå har vært levert som PDF filer.

Gevinster ved digitalisering av miljørapportene slik at data kan deles og gjenbrukes:

  • Alle kan se hvordan det står til og utvikling over tid
  • Miljødata kan være et bidrag til å dokumentere bærekraft
  • Trender for anlegg og områder kan analyseres
  • Miljødata kan sammenstilles med andre datasett
  • Noen tilsynsaktiviteter kan automatiseres
  • Oppdretterne slipper å rapportere data de har rapportert tidligere

Innledere

Trude H. Nordli, Sjømat Norge.

Kjetil Gramstad, Fiskeridirektoratet.

Demonstrasjon av løsning

Tone Rasmussen, SEA ECO AS.

Oppdatert: 14.06.2022