Vedtak om konvertering av utviklingstillatelser

Atlantis Subsea Farming AS har fått konvertert en utviklingstillatelse til en alminnelig, kommersiell matfisktillatelse.

Det vil si at selskapet nå står fritt til enten å drive tillatelsen videre med nedsenkbar Atlantis-merd, eller til å benytte tillatelsen i alminnelig produksjon. Før tillatelsen kan tas i bruk som kommersiell tillatelse må imidlertid innehaver søke Fiskeridirektoratet om innplassering i et produksjonsområde. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering kan selskapet søke om klarering hos fylkeskommunen.

Fiskeridirektoratet ga Atlantis Subsea Farming AS tilsagn om en utviklingstillatelse 22. februar 2018. Atlantis Subsea Farming AS søkte om å få konvertere tillatelsen den 19. november 2021.

Les hele vedtaket her. (pdf, 923.9 kB)

Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning med særtillatelser som kunne tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.

Oppdatert: 17.03.2022