Utsettelse for meldinger om tømming av badebehandlingsvann

Det kommer nytt tidspunkt for kravet til melding ved tømming av badebehandlingsvann, tilsatt legemidler når dette tømmes andre steder enn ved akvakulturanlegget.

24. august 2022 ble det fastsatt at melding om tømming skulle sendes inn fra 1. januar 2023.

Vi kommer ikke til å ha klar løsningen for mottak av meldingene innen den tid, og vil i god tid komme tilbake med nytt tidspunkt for dette.

Kravet om journalføring gjelder 

Vi understreker at gjeldende krav om journalføring omfatter opplysningene i meldingen, tidspunkt, geografisk posisjon, hvilken lokalitet og hvilket legemiddel tømmingen gjelder.

Oppdatert: 23.11.2022