Utsatt påmeldingsfrist til auksjonen 2022 og heving av kjøpt tillatelseskapasitet

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at registreringsfristen til auksjonen av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret 2022 skal utsettes.

Ny frist for registrering til auksjonen er 6. oktober klokken 23.59.

Departementet har også besluttet at innehavere av tillatelser som har fått tildelt økt tillatelseskapasitet i 2022, skal få mulighet til å heve kjøpet.

Fristen for heving av kjøp er 6. oktober 2022 klokken 23. 59.

Mer informasjon og skjema for registrering og heving av kjøpt tillatelseskapasitet finnes på våre temasider om auksjonen og kapasitetsjustering

Oppdatert: 28.09.2022