Tilsagn om visningstillatelse

Grieg Seafood Finnmark AS har fått tilsagn om en visningstillatelse på 780 tonn MTB i Nordkapp kommune.

Vedtak om tilsagn av visningstillatelse til Grieg Seafood Finnmark AS (pdf, 521.7 kB)

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge såkalte visningstillatelser. Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Oppdatert: 30.03.2022