Rømt regnbueørret i Radfjorden i Vestland fylke

Lerøy Vest AS har meldt fra til Fiskeridirektoratet om fangst av regnbueørret rundt fire av sine anlegg i Radfjorden i Alver kommune.

Det er så langt ikke klarlagt hvilken lokalitet fisken har rømt fra. Regnbueørreten som er fanget har en vekt på ca 2-3 kg.

Fiskeridirektoratet følger opp hendelsen.

Fiskeridirektoratet ønsker tips i nytt digitalt tipssystem

Personer som ønsker å melde inn tips om fangst av regnbueørret, kan gjøre det her: Tips Fiskeridirektoratet

Oppdatert: 18.05.2022