Rømmingshendelse i Vannfjorden i Troms og Finnmark

Grieg Seafood Finnmark AS har meldt om en rømmingshendelse ved sitt anlegg i Vannfjorden i Troms og Finnmark.

Selskapet rapporterte tirsdag om en større skade i en not på lokaliteten Vannfjorden i Nordkapp kommune.

Omfanget av rømmingen er ikke klarlagt. Den aktuelle noten har oppdrettslaks med en størrelse på ca. 4.7 kg.

Fiskeridirektoratet følger opp saken.

Tips oss om rømt oppdrettsfisk

Vi ønsker tips om fangst av oppdrettslaks i området:

Tips Fiskeridirektoratet.

Legg gjerne ved bilde av fisken.

Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettslaksen.

Erfaringsbase om rømming

Hvorfor rømmer fisk og hvordan kan vi unngå nye rømminger? I vår erfaringsbase samler vi de viktigste erfaringene fra tidligere rømmingshendelser. Målet er at næringen kan lære av tidligere hendelser og gjennom kunnskapsdeling unngå nye rømminger.

Oppdatert: 14.09.2022