Publisering av rapport «Helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen»

Forbedret helhetlig risikostyring kan gi en betydelig gevinst for en rekke oppdrettsaktører samtidig som de får oversikt over om de oppfyller lover og regler. Dette er en av konklusjonene fra rapporten som konsulentselskapet Proactima har utført for Fiskeridirektoratet.

Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskerdirektoratet.
Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Foto: © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

– Fiskeridirektoratet har bedt om denne rapporten fordi vi i vårt arbeid med risikostyring har ønsket å få mer kunnskap om hvordan helhetlig risikostyring praktiseres i akvakulturnæringen, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie.

Last ned rapporten «Helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen». (pdf, 3.0 MB).

Oppdraget inkluderte også en beskrivelse av hva helhetlig risikostyring er og hva som kjennetegner virksomheter som lykkes med helhetlig risikostyring, og videre en vurdering av Fiskeridirektoratets rolle i dette.

–Vi ba også om innspill til hvordan Fiskeridirektoratet som myndighet kan bidra i utviklingen av risikostyringspraksisen i bransjen og til hvordan bransjen selv og de ulike aktørene kan jobbe sammen for å bli bedre på helhetlig risikostyring, sier Lie.

Undersøkelsen konkluderer med at bransjen ikke kan regnes som moden med tanke på helhetlig risikostyring og er mer «forskriftsstyrt» og jobber ikke systematisk med risikostyring på alle virksomhetsområder. Et av hindrene mot å bli en mer moden virksomhet er ifølge Proactima «Manglende involvering og ansvarliggjøring av ledelsen i selskapets formelle risikostyringsprosesser vil gjøre det vanskelig å få dette til på en god måte».

– Fiskeridirektoratet synes det er positivt at undersøkelsen viser at næringen har ambisjon og mål om å bli mer moden, og at dette er noe de fleste aktørene jobber med. Vi håper at denne rapporten kan være til hjelp og inspirasjon til videre arbeid med helhetlig risikostyring, sier Lie.

Webinar med fremleggelse av rapport

De ble arrangert et webinar tirsdag 22. mars der Proactima la frem rapporten, Fiskeridirektoratet fortalte om veien videre og næringsorganisasjonene kom med innspill.

Se webinaret i opptak (my.rec.vc)

Program for webinar:

13:00 Oppstart ved ordstyrer​

13:05 Innledning ved direktør Øyvind Lie, Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet​

13:10 Helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen. Lansering av rapport fra Proactima AS vedprosjektleder Hermann Steen Wiencke​

13:40 Veien videre sett fra Fiskeridirektoratet ved seksjonssjef Knut Lervåg,Tilsynsutviklingsseksjonen, Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet​

13:55 Innlegg fra næringsorganisasjonene​

14:10 Spørsmål til foredragsholderne vil bli lest opp og besvart så langt tiden tillater.​

14:25 Avslutning ved ordstyrer

Oppdatert: 22.03.2022