Over 11 000 kveiter rømte i Møre og Romsdal

Nordic Halibut melder at all fisken i nota er slakta ut og telt opp. Opptellinga viser at 11 102 kveiter rømte. Til no er det gjenfanga 3092 fisk.

Nordic Halibut AS meldte måndag 4. juli om rømming på lokaliteten Ørjavik i Hustadvika kommune i Møre og Romsdal. Dei oppdaga skadar på ei av nøtene.

Det er oppgitt at det sto 14 000 kveiter i nota med ei snittvekt på 6 kg.

Fiskeridirektoratet har vore på inspeksjon på lokaliteten, og følger opp saka.

Vi ynskjer tips

Publikum kan melde inn tips om fangst av rømt oppdrettskveite til:

Fiskeridirektoratets tipsløysing

Oppdatert: 22.07.2022