Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Varangerfjorden

Fiskeridirektoratet ønsker at folk som fanger rømt oppdrettslaks i Varangerfjorden skal melde inn dette.

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt tips om fangster av rømt oppdrettslaks i Varangerfjorden.

Fisken er om lag 3 kg i størrelse. Kilden til rømmingen er ikke kjent.

Fiskeridirektoratet er i dialog med virksomheter som har fisk i aktuell størrelse i området.

Tips oss om rømt oppdrettsfisk

Vi ønsker tips om fangst av oppdrettslaks i området:

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken.

Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettslaksen.

Oppdatert: 14.09.2022