Minsteprisene for auksjonen er fastsatt

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt minstepriser for auksjonen av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret 2022.

Minsteprisene er som følger:

Produksjonsområde

Minstepris (NOK per tonn)

1. Svenskegrensa til Jæren

100 000

6. Nordmøre og Sør-Trøndelag

121 000

8. Helgeland til Bodø

109 000

9. Vestfjorden og Vesterålen

128 000

10. Andøya til Senja

100 000

11. Kvaløya til Loppa

109 000

12. Vest-Finnmark

100 000

13. Aust-Finnmark

100 000

Oppdatert: 04.10.2022