Havbruk til havs på Helgelandskysten

Fiskeridirektoratet åpner for innspill til to områder utenfor Helgelandskysten som kan være aktuelle for videre utredning og tilrettelegging for havbruk til havs.

Fiskeridirektoratet har i to omganger sendt ut brev med invitasjon til å komme med innspill til aktuelle områder. Senest i brev 11. februar 2022 hvor vi ber om innspill til to områder utenfor Helgelandskysten. Fristen for å komme med innspill er satt til 6. mars 2022.

Anbefaling av områder for havbruk til havs

Oppdatert: 15.02.2022