Skal du delta på auksjon?

Fristen for registrering til auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret utløper i dag den 30. august, klokken 23.59.

Skjema for registrering: auksjon av akvakulturtillatelser 2022 (Altinn)

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt Forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2022).

Auksjon av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret

Oppdatert: 30.08.2022