Fargeleggingen i trafikklyssystemet er klar

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt hvilke farger de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret får.

Fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusens påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres.

Fargeleggingen i trafikklyssystemet i havbruk er klar (regjeringen.no)

Det vil totalt bli gitt tilbud om seks prosent økt produksjonskapasitet i grønne produksjonsområder i 2022. Veksten blir tildelt i to omganger: først til fastpris og deretter resten gjennom auksjon.

Én prosent selges til fastpris. Dette er vekst på tillatelser oppdretterne allerede har. Prisen er på 200 000 kroner per tonn.

Oppdrettere som oppfyller kriterier for unntak vil få tilbud om inntil seks prosent vekst, basert på nærmere regler i produksjonsområdeforskriften. Dette er uavhengig av hvilken farge produksjonsområdet har. Prisen er 200 000 kroner per tonn.

Resten, inkludert det som ikke blir solgt til fastpris i grønne områder, tildeles gjennom en auksjon av nye tillatelser. Nærmere informasjon om auksjonen 2022 kommer på et senere tidspunkt.

Temaside om fastpristildelingen, unntaksvekst, kunngjøringer, søknadsskjema og brukerveiledninger

Ny fargeleggingen vist i kart

Oppdatert: 08.06.2022