Avklaring om sikkerhetsnivå i NS 9415:2021 mot NS 9415:2009

Fiskeridirektoratet har kommet med en avklaring om sikkerhetsnivået i NS 9415:2021 mot den eldre utgaven NS 9415:2009 som NYTEK-forskriften viser til.

NYTEK-forskriften henviser direkte til standarden NS 9415:2009. Denne standarden ble i 2021 publisert i en ny oppdatert utgave kalt NS 9415:2021. Mange aktører ønsker å benytte NS 9415:2021 selv om den ikke er forskriftsfestet.

Fiskeridirektoratet har derfor kommet med en avklaring om at sikkerhetsnivået i NS 9415:2021 er likt som i NS 9415:2009 gitt at den reviderte standarden benyttes i sin helhet.

Les avklaringen om sikkerhetsnivå her.

Oppdatert: 14.02.2022