Torskerømming i Grøtsundet ved Tromsø

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Nofima AS i Grøtsundet nord for Tromsø.

Hendelse i mars

Nofima meldte 11. mars om rømming av torsk på lokaliteten Lakseklubbukta i Tromsø kommune. Fisken i merden har en snittvekt på 1,7 kg, men størrelsen varierer en del.

Omfanget av rømmingen er foreløpig ikke avklart. Selskapet har gjenfanget to oppdrettstorsk.

Fiskeridirektoratet følger opp selskapet med tilsyn.

Ønsker tips om fangst av merket torsk

De rømte torskene er merket med et indre merke (PIT-merke). Fiskeridirektoratet ønsker at publikum som får slik fisk melder dette inn til vår døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36.

Oppdatert: 08.04.2021