Toppledermøte på Aqua Nor 2021

Forum for rømmingssikkerhet har under Aqua Nor-messen arrangert et dialogmøte med rømming og sikkerhet som tema. Møtet har vært spesielt rettet mot ledere i oppdrettsbransjen og målet er å få etablert en god sikkerhetskultur mot rømming.

Hva er Forum for rømmingssikkerhet?

Forumet er et samarbeidsforum mellom Fiskeridirektoratet og bransjeorganisasjonene Sjømat Norge, Kystrederiene, Norsk Industri og Sjømatbedriftene, og har som formål å forebygge rømmingshendelser fra akvakultur. Forumet er opprettet etter anmodning fra Nærings- og Fiskeridepartementet.

Webinar om rømmingssikkerhet

Mandag 20. september 2021 klokken 09.00-12.00 vil Fiskeridirektoratet, i samarbeid med Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, Norsk industri og Kystrederiene, arrangere et webinar om rømmingssikkerhet.

Dette skal vi snakke om

Tema for årets webinar vil være «Rømmingssikkerhet ved avlusningsoperasjoner».

Avlusningsoperasjoner er identifisert som en av de mest risikofylte operasjonene man kan gjennomføre med hensyn til rømming og vi ønsker å belyse dette temaet ved årets webinar, blant annet gjennom erfaring fra tilsyn og faktiske rømmingshendelser.

Fiskeridirektoratet utvikler nå den eksisterende erfaringsbasen for rømmingshendelser og planlegger å lansere den nye versjonen på arrangementet. Vi vil også få innlegg med forskjellige vinklinger på problemstillingen fra ulike deler av næringen.

Påmelding

Påmeldingsskjema til webinaret om rømmingssikkerhet ved avlusingsoperasjoner.

Fullstendig program publiseres når dette er klart.

Oppdatert: 27.08.2021