Tilsynskampanje: risikostyring ved avlusingsoperasjoner

– Nå setter vi i gang en tilsynskampanje hvor temaet er risikostyring ved avlusingsoperasjoner. Tilsynskampanjen starter opp i andre kvartal 2021, og vil vare ut første kvartal i 2022, sier seniorrådgiver Kjellaug Litland ved tilsynsutviklingsseksjonen i kyst- og havbruksavdelingen.

Fiskeridirektoratet skal undersøke om næringen har etablerte risikostyringssystemer som fungerer under avlusingsoperasjoner, sier Litland.

Røkter som håndterer fiskepumpe i oppdrettsmerd. (Foto: © Vegard Oen Hatten, Fiskeridirektoratet)
Røkter som håndterer fiskepumpe i oppdrettsmerd. (Foto: © Vegard Oen Hatten, Fiskeridirektoratet)

Bakgrunnen for dette temaet er at en stor andel av rømmingshendelsene skjer når det pågår arbeidsoperasjoner, og det er særlig avlusingsoperasjoner som peker seg ut, se figur 1. Det kan derfor være mye å hente med tanke på å redusere rømmingshendelser ved å sikre et velfungerende og oppdatert risikostyringssystem for denne arbeidsoperasjonen.

Rømming ved arbeidsoperasjoner tilknyttet sjøanlegg 2014-2020.
Figur 1. Rømming ved arbeidsoperasjoner tilknyttet sjøanlegg 2014-2020.

Tilsynene skal også inkludere kartlegging av status for hvordan virksomhetene i næringen forstår og arbeider med risiko. Tilsynskampanjen vil dermed ha to fokus:

Tilsynskampanjens to fokus.
Figur 2. Tilsynskampanjens to fokus.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en oversikt over hvilke krav til risikostyring vi vil kontrollere i dette tilsynet.

Oversikt krav - risikostyring av fare for rømming ved avlusningsoperasjoner (pdf, 783.1 kB)

Oppdatert: 01.06.2021