Tilbaketrekking av kapasitet

Fiskeridirektoratet har vedtatt tilbaketrekking av 5% kapasitetsøkning tildelt etter «forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015».

Det er en klar forutsetning at innehavere av akvakulturtillatelse drifter i samsvar med de vilkår som er satt for kapasitetsøkningen. Vilkårsbruddene som foreligger tilsier at flere av selskapene som har fått kapasitetsøkning ikke vil være i stand til å oppfylle vilkårene i fremtiden. Risikoen for fremtidige vilkårsbrudd er i disse tilfellene så stor at det er nødvendig å trekke tilbake kapasitetsøkningen.

Vilkår for tildeling

Tildelingen har strenge vilkår om hele tiden færre enn 0,2 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt pr. fisk og bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger mot lakselus per produksjonssyklus. Selskapenes ukentlige rapportering av lakselus og medikamentelle behandlinger er tilgjengelig i BarentsWatch.

Oversikt selskap der tildelte 5% kapasitetsøkning trekkes tilbake

Fylke

Selskap

Antall tillatelser

Kapasitet (tonn/tillatelse)

Agder

Mowi ASA

15

39

Troms og Finnmark

Gratanglaks AS

1

48

Troms og Finnmark

Kleiva Fiskerfarm AS

1

48

Troms og Finnmark

Lerøy Aurora AS

6

48

Troms og Finnmark

Mowi ASA

7

48

Troms og Finnmark

Salaks AS

1

48

Troms og Finnmark

SalMar Farming AS

4

48

Bakgrunn

Regjeringen åpnet 18. juni 2015 for 5 % kapasitetsøkning mot vesentlig strengere miljøkrav når det gjelder lakselus. Dette hadde som mål å stimulere næringen til å redusere risikoen for negativ påvirkning fra lus på de ville bestandene og motvirke økt resistens mot medikamentelle behandlinger.

Alle etablerte innehavere av akvakulturtillatelse fikk tilbud om kapasitetsøkning på gjeldende ordinære tillatelser til matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø. Av disse var det kun åtte selskap som valgte å kjøpe kapasitetsøkning, og som dermed var villig til å binde seg til produksjon under strenge vilkår, og ta den risikoen dette innebar.

Lenker

Oppdatert: 10.06.2021