Sporing av rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden

Sporing ved hjelp av DNA-analyser viser at rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal sommeren 2020 kom fra AquaGen sin lokalitet. 

Fiskeridirektoratet har fått utført en DNA-sporing av rømt oppdrettslaks fanget i kilenøter i Tingvollfjorden i slutten av juni og begynnelsen av juli 2020. Prøver av totalt 281 oppdrettslaks ble samlet inn fra lokale fiskere. Fiskeridirektoratet samlet også prøver på den eneste lokaliteten i området som hadde fisk av tilsvarende størrelse som de rømte fiskene.

Rapport om sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Tingvollfjorden

Tydelig resultat

Analysene som er utført i denne saken gir et svært tydelig resultat og viser at lokaliteten Honnhammarvik med høy sannsynlighet er opphav til hovedmengden av de rømte fiskene som ble fanget og prøvetatt i Tingvollfjorden. Det er Havforskningsinstituttet som har utført analysene.

Videre oppfølging

Fiskeridirektoratet vil nå vurdere hvordan saken skal følges opp videre.

Takk for hjelpen

Fiskeridirektoratet vil rette en stor takk til dem som har bidratt med tips og prøver i denne saken.

Oppdatert: 25.01.2021