Send oss driftsplan for 2022 og 2023

Vi minner om at driftsplanen for dei neste to kalenderåra må sendast til oss innan 1. oktober.

Veiledar for innsending av driftsplan og krav til søknaden

Vi kan ikkje handsame søknaden før han er komplett og korrekt utfylt. Om det er manglar ved søknaden, vil vi krevje ein ny og korrigert søknad. Først når søknaden er komplett, blir han bli sendt vidare til Mattilsynet.

Om du er usikker på noko, ta kontakt med vårt næraste regionkontor.

Krav til godkjent driftsplan 

Akvakulturanlegg i sjøvatn for matfisk og stamfisk har krav om å ha ein godkjend driftsplan jamfør akvakulturdriftsforskrifta § 40. Kravet gjeld ved oppdrett av laks, aure, regnbogeaure og torsk.

Oppdatert: 10.09.2021