Rømmingshendelse i Lebesby

Salmar Farming AS har i dag meldt om en rømmingshendelse ved ett av sine anlegg i Lebesby kommune i Troms og Finnmark.

Vi mottok i dag, fredag den 22.oktober, melding fra Salmar Farming om at de har oppdaget en større flenge i en not ved sin lokalitet Hovdenakken i Eidsfjorden, som er en sidearm til Laksefjorden.

Selskapet har satt ut gjenfangstgarn ved lokaliteten. Fisken er om lag 5 kg i størrelse, og omfanget av rømmingen er ikke kjent.

Vi planlegger tilsyn hos selskapet kommende uke.

Vi ønsker tips

Publikum kan melde inn tips om fangst av rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36. Tipsene vil bidra til at vi får et bedre bilde av omfang og hvordan fisken sprer seg.

Oppdatert: 22.10.2021