Rømming av laks nord i Trøndelag

Fiskeridirektoratet følgjer opp ei hending hjå Midt-Norsk Havbruk AS ved Lekafjorden i Nærøysund kommune.

Hendinga

Midt-Norsk Havbruk AS meldte torsdag om rømming på lokaliteten Dolma N i Nærøysund kommune i Trøndelag. Det var då oppdaga eit større hol i ei not etter dårleg vær.

Omfanget av rømminga er så langt ikkje kjent, men selskapet satt ut gjenfangstgarn ved lokaliteten.

Fiskeridirektoratet planlegger tilsyn hjå selskapet.

Fiskeridirektoratet ønskjer tips

Publikum kan melde inn tips om fangst av rømt oppdrettsfisk til vår døgnopne vaktsentral på telefon 55 23 83 36 eller fmc@fiskeridir.no. Tipsene vil bidra til å få eit betre bilde av omfang og korleis fisken spreier seg.

Oppdatert: 27.08.2021